ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

 

Συγκεκριμένα το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας απαρτίζεται από 22 Στελέχη (10 με μεταπτυχιακό, 11 πτυχιούχοι ΑΕΙ, 1 πτυχιούχος ΤΕΙ, 1 Απόφοιτος Λυκείου) με τις ακόλουθες ειδικότητες :
 • 3 Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 2 Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 1 Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 3 Γεωπόνοι
 • 1 Δασολόγος
 • 3 Οικονομολόγος
 • 1 Χημικός Μηχανικός
 • 1 Τοπογράφος Μηχανικός, Πληροφορικός
 • 2 Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • 1 Πληροφορικός
 • 1 Νομικός
 • 3 Γραμματείς (1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 1 ΔΕ)

Κατάλογος Ανθρώπινου Δυναμικού

(Αλφαβητικά)

 

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα e-mail
1Αμπατζής Πασχάλης Πολιτικός Μηχανικός ampatzis @ aneth.gr
2Αραβίδης Ηλίας Πληροφορικός aravidis @ aneth.gr
3Γουδουσάκης Σωτήριος Πολιτικός Μηχανικός sgoudous @ aneth.gr
4Δημητριάδης Ηλίας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Msc Πληροφοριακά Συστήματα
eliasdim @ aneth.gr
5Ζιάνκας Γιώργος Δασολόγος
Msc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων
ziankas @ aneth.gr
6Κανάκη Ευαγγελία Γεωπόνος
MSc Αγροτικής Οικονομίας
kanaki @ aneth.gr
7Καραμανλή Ελένη Γραμματεία ΤΕ karamanli @ aneth.gr
8Καραπατσά Αλεξάνδρα Οικονομολόγος,
Msc Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγτική
akarapatsa @ aneth.gr
9Κόνιαρος Ανδρέας Μηχανικός Χωροταξίας & Ανάπτυξης
MSc Χαρτογραφικής παραγωγής και Γεωγραφικής Ανάλυσης
akoniaros @ aneth.gr
10Κοντάκη Σοφία Γραμματεία kontaki @ aneth.gr
11Λάσδα Αίγλη Μηχανικός Χωροταξίας
DEA Περιβαλλοντικής πολιτικής,
MSc Τοπικής Ανάπτυξης
lasda @ aneth.gr
12Μπότσογλου Νανά Γραμματεία ΠΕ botsoglou @ aneth.gr
13Ουζούνης Θανάσης Πολιτικός Μηχανικός
MSc Αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων
ouzounis @ aneth.gr
14Ουζουνθανάση Ευφροσύνη Οικονομολόγος papadopoulou @ aneth.gr
15Παπαργυρίου Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός gpapargyriou @ aneth.gr
16Πετρίδης Γιώργος Χημικός Μηχανικός
MSc Περιβαλλοντολόγος
petridis @ aneth.gr
17Σιαμίδου Ανατολή Γεωπόνος
MSc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων
siamidou @ aneth.gr
18Τζάνου Έλενα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Msc Περιβαντολόγος
etzanou @ aneth.gr
19Τζικοπούλου Κατερίνα Γεωπόνος tzikopoulou @ aneth.gr
20Τσιτσιπάτης Δημήτρης Οικονομολόγος tsitsipatis @ aneth.gr
21Τριανταφυλλίδης Θανάσης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός trian @ aneth.gr
22Τσιβελεκίδης Παντελής Νομικός tsivelek @ yahoo.gr

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.