22-06-2018
 
Παράταση - Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. -

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(22/6/2018)

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER στο ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Με βάση την «(5298/22-6-2018) 6η Τροποποίηση της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του ‘Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020»,

η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής είναι: 31-8-2018Μπορείτε να δείτε συνολικά το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     Άξονας 4

 

Ημερομηνία Τίτλος
   23-08-2018Nέα Παράταση - Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ
22-06-2018Παράταση - Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ
   13-12-2017Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ
   26-09-2017Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ
   29-05-2017Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.