Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ 
για τη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2


(Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) και Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών

 

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε (και να κατεβάσετε) την με Αρ.Πρωτ. 80293/4-12-2020 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σχετικά έντυπα που αφορούν στη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)", για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και τις με Αρ.Πρω. 49982/2-7-2018 Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών. 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη της ΟΤΔ ΑΝΕΘ.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.