Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

 

για Σύμβαση «Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών συσκευών και λοιπού ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ» στο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΔ CLLD/LEADER

 

ημερομηνία Δημοσίευσης: 3 / 7 / 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19 / 7 / 2019
ημερομηνία Αποσφράγισης: 22 / 7 / 2019

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης των 2 Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/ LEADER :
(α) για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα, και
(β) για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα,

Διακηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Εκτιμώμενης αξίας 55.686,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

 

Η Διακήρυξη περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα :

 

  • Τμήμα 1 - Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών

  • Τμήμα 2 - Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού υλικού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμετέχουν στην προσφορά ενός ή και των δύο τμημάτων.

Συνημμένα Αρχεία Διαγωνισμού

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.